Wypożyczalnia strojów

Podczas rozmowy telefoniczej proszę podać nr stroju:

Strój startowy do gimnastyki artystycznej nr 1 – „Zima” – rozmiar ok. 110-116cm:
Strój startowy 1strój startowy zima

 

Strój startowy do gimnastyki artystycznej nr 2 – „Ogień” – rozmiar ok. 116-122cm:
Strój startowy 2strój startowy uszyty przez Joannę Groele

 

Strój startowy do gimnastyki artystycznej nr 3 – fioletowy – rozmiar ok. 116-122cm:
Strój startowy do gimnastyki artystycznej 3stroje do gimnastyki artystycznej

 

Strój startowy do gimnastyki artystycznej nr 4 – żółto-niebieski – rozmiar ok. 122-128cm:

Strój startowy do gimnastyki artystycznej 4strój do gimnastyki artystycznej leotards

 

Strój startowy do gimnastyki artystycznej nr 5 – „Woda” – rozmiar ok. 122-128cm:

Strój startowy do gimnastyki artystycznej 5wypożyczalnia stroju leotards

 

Strój startowy do gimnastyki artystycznej nr 6 – złoto-czerwony – rozmiar ok. 122-128cm:

Strój do gimnastyki artystycznej nr 6Strój do gimnastyki - wypożyczalnia strojów jgroele.pl Kraków

 

Strój startowy do gimnastyki artystycznej nr 7 – srebrno-czarny – rozmiar ok. 148-152cm:

Strój startowy do gimnastyki artystycznej 7wypożyczalnia strojów leotards Kraków

Każdy strój w wypożyczalni jgroele.pl w Krakowie został uszyty z wysokiej jakości lycry i siateczki o wysokim stopniu elastyczności. Ozdobiony kilkoma tysiącami kryształków różnej wielkości, które podkreślają kolorystykę stroju i dodają odcieniom głębi.

Regulamin wypożyczalni strojów startowych jgroele.pl:

 1. Warunkiem wypożyczenia stroju jest okazanie dokumentu tożsamości oraz podania innych danych niezbędnych do podpisania Umowy Wypożyczenia, jak również złożenia na niej podpisu i zaakceptowanie regulaminu.
 2. Wypożyczane stroje pozostają własnością firmy FHU JGK.
 3. Jeżeli w umowie nie określono inaczej, standardowo okres wypożyczenia stroju wynosi 5 dni kalendarzowych. W przypadku nie zwrócenia stroju w uzgodnionym terminie, Wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę za każdy dzień zwłoki w wysokości 100% wartości wypożyczenia kostiumu. Wypożyczalnia uprawniona jest do rozpoczęcia procedury windykacji jeśli klient nie przestrzega Regulaminu lub nie zwróci kostiumu do 30 dni od daty podpisania umowy.
 4. W dniu przekazania stroju Klientowi wypożyczalnia pobiera kaucję w wysokości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) za wynajem stroju.
 5. Za wypożyczenie stroju Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego opłatę, zgodną z aktualnym cennikiem w dniu wypożyczenia. W przypadku rezerwacji pobierana jest zaliczka, która nie podlega zwrotowi, nawet w przypadku rezygnacji z rezerwacji stroju. Rezerwacja wygasa następnego dnia od daty rozpoczęcia okresu wypożyczenia, gdy strój nie zostanie odebrany.
 6. Cena wypożyczenia zawiera drobne poprawki ewentualnych uszkodzeń wynikających z normalnego użytkowania, koszty prania i jest pobierana w dniu podpisania umowy.
 7. Praniem i czyszczeniem strojów zajmuje się wyłącznie wypożyczalnia jgroele. Zabronione jest pranie lub czyszczenie stroju przez Klienta z uwagi na możliwość powstania uszkodzeń.
 8. Niedozwolone są jakiekolwiek samodzielne przeróbki stroju.
 9. Klient bierze odpowiedzialność za wypożyczony strój do momentu zwrócenia go do wypożyczalni.
 10. Kaucja jest zwracana w dniu oddania nieuszkodzonego stroju do wypożyczalni.
 11. Koszty naprawy uszkodzonego stroju ponosi klient. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niedających się usunąć zabrudzeń Usługodawca określa kwotę niezbędną do doprowadzenia Odzieży do stanu sprzed wypożyczenia przy uwzględnieniu koniecznych i uzasadnionych napraw.
 12. Wypożyczający, dokonując wypożyczenia stroju, potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 13. Wypożyczalnia nie udostępnia nikomu danych Wypożyczających. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO) dane osobowe są przetwarzane tylko na potrzeby realizacji Umowy Wypożyczenia i po jej wykonaniu w ciągu 30 dni od zwrotu kostiumu są całkowicie niszczone.