Kraków, os. Wysokie 11 m. 25
jgroele@interia.pl
+48.668842627

Wypożyczalnia strojów

Podczas rozmowy telefoniczej proszę podać nr stroju

Strój startowy 1Strój startowy 2Strój startowy do gimnastyki artystycznej 3Strój startowy do gimnastyki artystycznej 4Strój startowy do gimnastyki artystycznej 5Strój do gimnastyki artystycznej 6Strój startowy do gimnastyki artystycznej 7

Regulamin wypożyczalni strojów startowych jgroele.pl:

 1. Warunkiem wypożyczenia stroju jest okazanie dokumentu tożsamości oraz podania innych danych niezbędnych do podpisania Umowy Wypożyczenia, jak również złożenia na niej podpisu i zaakceptowanie regulaminu.
 2. Wypożyczane stroje pozostają własnością firmy FHU JGK.
 3. Jeżeli w umowie nie określono inaczej, standardowo okres wypożyczenia stroju wynosi 5 dni kalendarzowych. W przypadku nie zwrócenia stroju w uzgodnionym terminie, Wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę za każdy dzień zwłoki w wysokości 100% wartości wypożyczenia kostiumu. Wypożyczalnia uprawniona jest do rozpoczęcia procedury windykacji jeśli klient nie przestrzega Regulaminu lub nie zwróci kostiumu do 30 dni od daty podpisania umowy.
 4. W dniu przekazania stroju Klientowi wypożyczalnia pobiera kaucję w wysokości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) za wynajem stroju.
 5. Za wypożyczenie stroju Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego opłatę, zgodną z aktualnym cennikiem w dniu wypożyczenia. W przypadku rezerwacji pobierana jest zaliczka, która nie podlega zwrotowi, nawet w przypadku rezygnacji z rezerwacji stroju. Rezerwacja wygasa następnego dnia od daty rozpoczęcia okresu wypożyczenia, gdy strój nie zostanie odebrany.
 6. Cena wypożyczenia zawiera drobne poprawki ewentualnych uszkodzeń wynikających z normalnego użytkowania, koszty prania i jest pobierana w dniu podpisania umowy.
 7. Praniem i czyszczeniem strojów zajmuje się wyłącznie wypożyczalnia jgroele. Zabronione jest pranie lub czyszczenie stroju przez Klienta z uwagi na możliwość powstania uszkodzeń.
 8. Niedozwolone są jakiekolwiek samodzielne przeróbki stroju.
 9. Klient bierze odpowiedzialność za wypożyczony strój do momentu zwrócenia go do wypożyczalni.
 10. Kaucja jest zwracana w dniu oddania nieuszkodzonego stroju do wypożyczalni.
 11. Koszty naprawy uszkodzonego stroju ponosi klient. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niedających się usunąć zabrudzeń Usługodawca określa kwotę niezbędną do doprowadzenia Odzieży do stanu sprzed wypożyczenia przy uwzględnieniu koniecznych i uzasadnionych napraw.
 12. Wypożyczający, dokonując wypożyczenia stroju, potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 13. Wypożyczalnia nie udostępnia nikomu danych Wypożyczających. W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO) dane osobowe są przetwarzane tylko na potrzeby realizacji Umowy Wypożyczenia i po jej wykonaniu w ciągu 30 dni od zwrotu kostiumu są całkowicie niszczone.
Pozycjonowanie stron internetowych